China

15 Días
Recorrido: Pekin, Zhengzhou, Xian, Guillin, Hanhgzhou, Suzhou, Shanghai.
Ver
11 Dias
Recorrido: Pekin, Xian ,Lhasa , Shanghai
Ver
9 Días
Recorrido:Pekin , Shanghai, Hong Kong
Ver
8 D
Recorrido: Pekin, Xian, Shanghai
Ver
3 Dias
Recorrido:Shanghai, Hong kong
Ver

Aceptamos